Total de días: 2099
Días Transcurridos: 592
Días Faltantes: 1507
% Transcurridos: 28.2
% Faltantes: 71.8
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 592
Días Faltantes: 1507
% Transcurridos: 28.2
% Faltantes: 71.8
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 592
Días Faltantes: 1507
% Transcurridos: 28.2
% Faltantes: 71.8
Días Faltantes: 1507