Total de días: 2099
Días Transcurridos: 634
Días Faltantes: 1465
% Transcurridos: 30.2
% Faltantes: 69.8
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 634
Días Faltantes: 1465
% Transcurridos: 30.2
% Faltantes: 69.8
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 634
Días Faltantes: 1465
% Transcurridos: 30.2
% Faltantes: 69.8
Días Faltantes: 1465