Total de días: 2099
Días Transcurridos: 658
Días Faltantes: 1441
% Transcurridos: 31.35
% Faltantes: 68.65
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 658
Días Faltantes: 1441
% Transcurridos: 31.35
% Faltantes: 68.65
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 658
Días Faltantes: 1441
% Transcurridos: 31.35
% Faltantes: 68.65
Días Faltantes: 1441