Total de días: 2099
Días Transcurridos: 662
Días Faltantes: 1437
% Transcurridos: 31.54
% Faltantes: 68.46
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 662
Días Faltantes: 1437
% Transcurridos: 31.54
% Faltantes: 68.46
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 662
Días Faltantes: 1437
% Transcurridos: 31.54
% Faltantes: 68.46
Días Faltantes: 1437