Total de días: 2099
Días Transcurridos: 1730
Días Faltantes: 369
% Transcurridos: 82.42
% Faltantes: 17.58
Días COVID-19: 1289
74.51%
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 1730
Días Faltantes: 369
% Transcurridos: 82.42
% Faltantes: 17.58
Días COVID-19: 1289
74.51%
Total de días: 2099
Días Transcurridos: 1730
Días Faltantes: 369
% Transcurridos: 82.42
% Faltantes: 17.58
Días COVID-19: 1289
74.51%
Días Faltantes: 369
Reconciliación Municipal.

Reconciliación Municipal.